From Environmental Data to Environmental Information. 15 years of the Estonian Environment Information Centre

REPORT COVERAGE

Estonia
01 Jan 1999, 00:00
Imported from SERIS 1

REPORT DETAILS

Keskkonnaandmetest keskkonnainfoni
Estonian
-
From Environmental Data to Environmental Information. 15 years of the Estonian Environment Information Centre
-

FORMAT & ACCESSIBILITY

report (static source)
2008

AUDIENCE & CONTEXT

-

STRUCTURE

-
How are indicators used Primarily (>50%) Ocasionally (<50%) None
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-

TOPICS COVERED

Focus Indicators
Major
(chapter)
Some
(section(s))
Minor
(ocasionally mentioned)
None Several
(>5)
Some
(3-5)
Few
(1-2)
None
(0)
Air pollution - - - - - - - -
Biodiversity - - - - - - - -
Chemicals - - - - - - - -
Climate change - - - - - - - -
Environment and health - - - - - - - -
Land use - - - - - - - -
Natural resources - - - - - - - -
Noise - - - - - - - -
Soil - - - - - - - -
Waste and material resources - - - - - - - -
Water - - - - - - - -
Various other issues - - - - - - - -
Agriculture - - - - - - - -
Energy - - - - - - - -
Fisheries - - - - - - - -
Household consumption - - - - - - - -
Industry - - - - - - - -
Green economy - - - - - - - -
Tourism - - - - - - - -
Transport - - - - - - - -
Environmental technology - - - - - - - -
Policy instruments - - - - - - - -
Environmental scenarios - - - - - - - -
Coast and seas - - - - - - - -
Specific regions - - - - - - - -
Urban environment - - - - - - - -

Short description from SERIS (old):

„Keskkonnaandmetest keskkonnainfoni“ on ülevaade Keskkonnaministeeriumi Infoja Tehnokeskuse (ITK) tekkeloost, arengust ja tegevustest. ITK loodi 1993. aastal. Asutuse järjepidev tegevus keskkonnainfo alal ulatub aastasse 1988, mil asutati Looduskasutuse Teaduslik Informatsiooni Keskus. Kommunistliku režiimi lagunemise järel paranes oluliselt keskkonnaandmete usaldusväärsus ja kättesaadavus. Eesti Vabariigi võetud kohustused seoses erinevate keskkonnaalaste konventsioonidega ja ühiskonna keskkonnateadlikkuse kasv on ühelt poolt soodustanud ja teisalt seadnud täiendavaid nõudmisi keskkonnainfo kogumisele, analüüsile ja avalikustamisele ehk ITK tegevusele. Uusi võimalusi keskkonnaandmete talletamiseks, edastamiseks, töötlemiseks ja analüüsimiseks pakkus personaalarvutite levik ja infotehnoloogia areng. Spetsialistide töö on 20 aastaga muutunud kardinaalselt. Käsitsi töö osakaal on vähenenud, keskkonnaandmed kantakse mitte perfokaartidele vaid digitaalkandjaile ning andmetabelitest on välja arendatud infosüsteemid. 2008. aastal, mil ITK tähistab 15 tegevusaasta täitumist, on paljude muude ülesannete seas fookuses keskkonnaregistri arendustööd ja Euroopa Keskkonnainfosüsteemi loomises osalemine. Report type: Other Source URL: http://www.keskkonnainfo.ee

Overview of table of contents and indicators in report

-