Eesti keskkonnaseire 2004-2006

REPORT COVERAGE

Estonia
01 Jan 1999, 00:00
Imported from SERIS 1

REPORT DETAILS

Eesti keskkonnaseire 2004-2006
Estonian
-
-
-

FORMAT & ACCESSIBILITY

report (static source)
2004

AUDIENCE & CONTEXT

-

STRUCTURE

-
How are indicators used Primarily (>50%) Ocasionally (<50%) None
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-

TOPICS COVERED

Focus Indicators
Major
(chapter)
Some
(section(s))
Minor
(ocasionally mentioned)
None Several
(>5)
Some
(3-5)
Few
(1-2)
None
(0)
Air pollution - - - - - - - -
Biodiversity - - - - - - - -
Chemicals - - - - - - - -
Climate change - - - - - - - -
Environment and health - - - - - - - -
Land use - - - - - - - -
Natural resources - - - - - - - -
Noise - - - - - - - -
Soil - - - - - - - -
Waste and material resources - - - - - - - -
Water - - - - - - - -
Various other issues - - - - - - - -
Agriculture - - - - - - - -
Energy - - - - - - - -
Fisheries - - - - - - - -
Household consumption - - - - - - - -
Industry - - - - - - - -
Green economy - - - - - - - -
Tourism - - - - - - - -
Transport - - - - - - - -
Environmental technology - - - - - - - -
Policy instruments - - - - - - - -
Environmental scenarios - - - - - - - -
Coast and seas - - - - - - - -
Specific regions - - - - - - - -
Urban environment - - - - - - - -

Short description from SERIS (old):

„Eesti keskkonnaseire 2004-2006“ on koondülevaade riikliku keskkonnaseire tulemustest perioodil 2004-2006. Ülevaatesse on kaasatud ka maaelu arengukava põllumajandusliku keskkonnatoetuse meetme hindamiseks läbiviidud seire tulemusi, mis haakuvad riikliku keskkonnaseire valdkondadega. Riikliku keskkonnaseire ülevaate eesmärk on tuua lugejateni informatsioon Eesti keskkonnaseisundi ja selle muutuste kohta. Ülevaade põhineb riikliku keskkonnaseire aruandlusel ning seireprogrammi läbiviimise aastate jooksul kogutud andmetest kujunenud aegridadel. Kogumik sisaldab lisaks seiretulemuste lühiülevaadetele arvukalt jooniseid, teemakaarte ja fotosid, mille eesmärk on muuta materjal lugejale kergemini haaratavaks. Report type: Other Source URL: http://www.keskkonnainfo.ee

Overview of table of contents and indicators in report

-