Assessment progress to environmental policy targets

REPORT COVERAGE

Netherlands
01 Jan 1999, 00:00
Imported from SERIS 1

REPORT DETAILS

Realisatie milieudoelen 2009
Dutch
-
Assessment progress to environmental policy targets
-

FORMAT & ACCESSIBILITY

report (static source)
2009

AUDIENCE & CONTEXT

-

STRUCTURE

-
How are indicators used Primarily (>50%) Ocasionally (<50%) None
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-

TOPICS COVERED

Focus Indicators
Major
(chapter)
Some
(section(s))
Minor
(ocasionally mentioned)
None Several
(>5)
Some
(3-5)
Few
(1-2)
None
(0)
Air pollution - - - - - - - -
Biodiversity - - - - - - - -
Chemicals - - - - - - - -
Climate change - - - - - - - -
Environment and health - - - - - - - -
Land use - - - - - - - -
Natural resources - - - - - - - -
Noise - - - - - - - -
Soil - - - - - - - -
Waste and material resources - - - - - - - -
Water - - - - - - - -
Various other issues - - - - - - - -
Agriculture - - - - - - - -
Energy - - - - - - - -
Fisheries - - - - - - - -
Household consumption - - - - - - - -
Industry - - - - - - - -
Green economy - - - - - - - -
Tourism - - - - - - - -
Transport - - - - - - - -
Environmental technology - - - - - - - -
Policy instruments - - - - - - - -
Environmental scenarios - - - - - - - -
Coast and seas - - - - - - - -
Specific regions - - - - - - - -
Urban environment - - - - - - - -

Short description from SERIS (old):

Op de korte termijn profiteert het milieu van de recessie, maar op de lange termijn is het milieu slechter af omdat de investeringen in schone technieken juist door de recessie vertraging oplopen. Tot 2010 zullen de emissies van broeikasgassen met 5-10% dalen t.o.v. 2007 en de emissies van verzurende stoffen dalen zelfs met 5-35%. Die daling wordt veroorzaakt door het gevoerde milieubeleid, maar voor een belangrijk deel ook door de economische recessie. Hierdoor zal Nederland waarschijnlijk voldoen aan zijn internationale verplichtingen voor klimaat (Kyoto-protocol) en lucht (emissieplafonds van de EU). Veel milieudoelen voor 2015 en 2020 worden echter niet gehaald, ook niet als de recessie nog enkele jaren aanhoudt. Report type: National SoE report Source URL: http://www.pbl.nl

Overview of table of contents and indicators in report

-