Indikatorer för hållbar utveckling - baserade på miljöekonomisk och social statistik

REPORT COVERAGE

Sweden
01 Jan 1999, 00:00
Imported from SERIS 1

REPORT DETAILS

Indikatorer för hållbar utveckling - baserade på miljöekonomisk och social statistik
Swedish
-
-
-

FORMAT & ACCESSIBILITY

report (static source)
2003

AUDIENCE & CONTEXT

-

STRUCTURE

-
How are indicators used Primarily (>50%) Ocasionally (<50%) None
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-

TOPICS COVERED

Focus Indicators
Major
(chapter)
Some
(section(s))
Minor
(ocasionally mentioned)
None Several
(>5)
Some
(3-5)
Few
(1-2)
None
(0)
Air pollution - - - - - - - -
Biodiversity - - - - - - - -
Chemicals - - - - - - - -
Climate change - - - - - - - -
Environment and health - - - - - - - -
Land use - - - - - - - -
Natural resources - - - - - - - -
Noise - - - - - - - -
Soil - - - - - - - -
Waste and material resources - - - - - - - -
Water - - - - - - - -
Various other issues - - - - - - - -
Agriculture - - - - - - - -
Energy - - - - - - - -
Fisheries - - - - - - - -
Household consumption - - - - - - - -
Industry - - - - - - - -
Green economy - - - - - - - -
Tourism - - - - - - - -
Transport - - - - - - - -
Environmental technology - - - - - - - -
Policy instruments - - - - - - - -
Environmental scenarios - - - - - - - -
Coast and seas - - - - - - - -
Specific regions - - - - - - - -
Urban environment - - - - - - - -

Short description from SERIS (old):

Denna rapport visar hur man genom att använda miljöekonomisk och social statistik uppbyggd på aktörsbasis kan gå vidare från de nationella indikatorerna för hållbar utveckling och studera vad som ger upphov till utvecklingen på en mer detaljerad niv å. Rapportens främsta syfte är att följa upp rapporten Indikatorer för hållbar utveckling - en pilotstudie från 1998 genom att visa exempel på analysmöjligheter som miljöräkenskapssystemet ger. Report type: Other Source URL: http://www.scb.se

Overview of table of contents and indicators in report

-