Miljömålen - nu är det bråttom!

REPORT COVERAGE

Sweden
01 Jan 1999, 00:00
Imported from SERIS 1

REPORT DETAILS

Miljömålen - nu är det bråttom!
Swedish
-
-
-

FORMAT & ACCESSIBILITY

report (static source)
2008

AUDIENCE & CONTEXT

-

STRUCTURE

-
How are indicators used Primarily (>50%) Ocasionally (<50%) None
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-

TOPICS COVERED

Focus Indicators
Major
(chapter)
Some
(section(s))
Minor
(ocasionally mentioned)
None Several
(>5)
Some
(3-5)
Few
(1-2)
None
(0)
Air pollution - - - - - - - -
Biodiversity - - - - - - - -
Chemicals - - - - - - - -
Climate change - - - - - - - -
Environment and health - - - - - - - -
Land use - - - - - - - -
Natural resources - - - - - - - -
Noise - - - - - - - -
Soil - - - - - - - -
Waste and material resources - - - - - - - -
Water - - - - - - - -
Various other issues - - - - - - - -
Agriculture - - - - - - - -
Energy - - - - - - - -
Fisheries - - - - - - - -
Household consumption - - - - - - - -
Industry - - - - - - - -
Green economy - - - - - - - -
Tourism - - - - - - - -
Transport - - - - - - - -
Environmental technology - - - - - - - -
Policy instruments - - - - - - - -
Environmental scenarios - - - - - - - -
Coast and seas - - - - - - - -
Specific regions - - - - - - - -
Urban environment - - - - - - - -

Short description from SERIS (old):

Miljömålsrådets andra samlade utvärdering av om miljömålen kommer att nås inom tidsramen. Rådet lägger fram ett stort antal förslag till styrmedel och åtgärder som berör alla politikområden. Förslag till nya eller förändrade delmål liksom samhällets kostnader och nytta av att nå miljömålen redovisas också. Rapporten är ett underlag inför regeringens nästa miljömålsproposition. (Report is also available in English as Sweden’s Environmental Objectives: No Time to Lose) Report type: National SoE report Source URL: http://www.naturvardsverket.se

Overview of table of contents and indicators in report

-