Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori za 2011. godinu

REPORT COVERAGE

Montenegro
04 Jun 2013, 16:20
asanodra

REPORT DETAILS

Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori za 2011. godinu
Montenegrin
-
-
Environmental Protection Agency of Montenegro

FORMAT & ACCESSIBILITY

report (static source)
2012
1 year
327

AUDIENCE & CONTEXT

Policy makers (national level)
Law on Environment (“Off. Gazette of MNE”, no. 48/08, 40/10, 40/11)

STRUCTURE

No
How are indicators used Primarily (>50%) Ocasionally (<50%) None
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Explicitly
Implicitly

TOPICS COVERED

Focus Indicators
Major
(chapter)
Some
(section(s))
Minor
(ocasionally mentioned)
None Several
(>5)
Some
(3-5)
Few
(1-2)
None
(0)
Air pollution - - - - - -
Biodiversity - - - - - -
Chemicals - - - - - -
Climate change - - - - - -
Environment and health - - - - - -
Land use - - - - - -
Natural resources - - - - - -
Noise - - - - - -
Soil - - - - - -
Waste and material resources - - - - - -
Water - - - - - -
Various other issues - - - - - -
Radioactivity in the Environment
- - - - - -
Agriculture - - - - - -
Energy - - - - - -
Fisheries - - - - - -
Household consumption - - - - - -
Industry - - - - - -
Green economy - - - - - -
Tourism - - - - - -
Transport - - - - - -
Environmental technology - - - - - -
Policy instruments - - - - - -
Environmental scenarios - - - - - -
Coast and seas - - - - - -
Specific regions - - - - - -
Urban environment - - - - - - - -

Short description from SERIS (old):

State of the Environment report for Montenegro. Report type: National SoE report Source URL: http://www.epa.org.me/images/izvjestaji/informacija%20o%20stanju%20zivotne%20sredine2011.pdf

Overview of table of contents and indicators in report

Sadržaj 1 Uvod 2 Vazduh Uvod 2.1 Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha Podgorica – Bulevar Svetog Petra Cetinjskog ‐ “Nova Varoš” Bar – Bulevar dinastije Petrovića –“Centar” Nikšić – ulica Nika Miljanića–“Centar” Pljevlja – Skerlićeva ulica – “Centar” 2.2 Uporedni rezultati mjerenja u mreži mjernih mjesta Sumpor dioksid – SO2 Azot dioksid –NO2 Praškaste materije radijusa manjeg od 10µm– PM10 2.3 Mreža mjernih stanica ‐ Hidrometeorološkizavod Crne Gore Fizičko-hemijski parametri kvaliteta vazduha Fizičko-hemijski parametri kvaliteta padavina 2.4 Ocjena kvaliteta vazduha u Crnoj Gori 2.5 Zaključak 3 Klimatske promjene 3.1 COP17,Durban 3.2 Nacionalni Inventar gasova staklene bašte 1990‐2009 godine 3.3 Supstance koje oštećuju ozonski omotač 3.4 Analiza temperature vazduha i količine padavina za 2011. godinu 4 Vode Uvod 4.1 Ocjena stanja Kvalitet voda BPK5‐ biološka potrošnja kiseonika Sadržaj fosfata Sadržaj nitrata 4.2 Ocjena stanja površinskih vodotoka 4.3 Ocjena kvaliteta podzemnih voda 4.4 Indeks kvaliteta voda –Water Quality Index 4.5 Ocjena kvaliteta vode za piće 4.6 Ocjena kvaliteta voda za kupanje 4.7 Zaključak 5 Morski ekosistem Uvod 5.1 Kvalitet obalnih, tranzicionih (bočatnih)i morskih voda (OTM) Fizičko ‐ hemijski parametri Mikrobiološki parametri 5.2 Eutrofikacija Fizičko – hemijski parametri Mikrobiološki parametri Fitoplankton i zooplankton 5.3 Bioindikatori Monitoring biomarkera 5.4 Kvalitet vode HOT SPOT‐ova 5.5 Program praćenja unosa pritokama 5.6 Zaključak 6 Zemljište Uvod 6.1 Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Berane 6.2 Rezultati ispitivanja opasnih i štetni hmaterija u zemljištu na području opštine Bijelo Polje 6.3 Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Žabljak 6.4 Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Kolašin 6.5 Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Nikšić 6.6 Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Podgorica 6.7 Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Pljevlja 6.8 Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Tivat 6.9 Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Ulcinj 6.10 Rezultati ispitivanja opasnih ištetnihmaterija u zemljištu na području opštine Mojkovac 6.11 Dječija igrališta 6.12 Zaključak 7 Upravljanje otpadom Uvod Podjela otpada 7.1 Postojeće stanje u Crnoj Gori Komunalni otpad Opasni otpad 7.2 Zaključak 8 Biodiverzitet Uvod Nacionalno zakonodavstvo 8.1 Zaštićena područja Područja od međunarodnog značaja sa rijetkim, endemskim i ugroženim vrstama Uvodne napomene 8.2 Rezultati Programamonitoringa biodiverziteta Ada Bojana Biljke Velika plaža (Ulcinj) Biljke Možura Biljke Ratac sa Žukotrlicom Biljke Buljarica Brdo Spas Biljke Jaz Biljke Kotorsko – Risanski zaliv Biljke Tivatska solila Biljke Savinska Dubrava Biljke Lovćen Biljke Skadarsko jezero Cijevna Trebjesa Krnovo Komarnica i njene pritoke Bijela, Tušinja, Bukovica i Pridvorica Piva Durmitor Ljubišnja Biljke Komovi Biljke Rijeka Tara i pritoke (Mojkovačka opština) Biljke Pritoke Lima i Plavskog jezera Biljke Ocjena stanja i indentifikovani pritisci 9 BUKA Uvod Monitoring buke u životnoj sredini Podgorica Bar Budva Nikšić  Pljevlja Bijelo Polje Magistralni putevi Plaže Zaključak 10 Radioaktivnost u životnoj sredini sa procjenom radiološkog opterećenja stanovništva (sa nultim stanjem oko skladišta radioaktivnog materijala) Uvod 10.1 Mjerenje jačine apsorbovane doze γ zračenja u vazduhu Mjerenje sistemom PC RM Mjerenje TL dozimetrima Kosmičko zračenje 10.2 Ispitivanje sadržaja radionuklida u vazduhu Ispitivanje sadržaja radionuklida 131I, 134Csi, 137Cs u dnevnim uzorcima vazduha u periodu praćenja akcidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima Daiichi u Japanu 10.3 Ispitivanje sadržaja radionuklida u padavinama 10.4 Ispitivanje sadržaja radionuklida u vodi jezera,rijeka i mora Sadržaj radionuklida u vodi Skadarskog jezera Sadržaj radionuklida u morskoj vodi Sadržaj radionuklida u vodi rijeka 10.5 Ispitivanje sadržaja radionuklida u zemljištu Ispitivanje sadržaja radionuklida u podzemnim vodama 10.6 Radioaktivnost u boravišnim i radnim prostorijama Procjena godišnje efektivne doze zračenja kao posledica izlaganja radonu u zatvorenim prostorijama 10.7 Rezultati ispitivanja sadržaja radionuklida u građevinskom materijalu 10.8 Rezultati ispitivanja sadržaja radionuklida u vodiza piće 10.9 Rezultati ispitivanja sadržaja radionuklida u ljudskoj hrani, procjena radiološkog opterećenja stanovništva 10.10 Rezultati ispitivanja sadržaja radionuklida u stočnoj hrani, procjena radiološke ispravnosti 10.11 Ispitivanje sadržaja radionuklida u životnojsredini u okolini skladišta radioaktivnog otpada u Podgorici (nulto stanje) Ispitivanje sadržaja radionuklida na rtu Arza Procjena prosječne efektivne doze zračenja koju je iz životne sredine primio stanovnik CrneGore u toku 2011 god 11 Prijedlog mjera Vazduh Nacionalna strategija upravljanja kvalitetom vazduha 11.1 Vode 11.2 Morski ekosistem 11.3 Zemljište 11.4 Upravljanje otpadom 11.5 Biodiverzitet 11.6 BUKA 11.7 Radioaktivnost u životnojsredinisa procjenomradiološkog opterećenja stanovništva 12 Sektorski pritisci na životnu sredinu 12.1 Indikatorski prikaz 12.2 Sektorski pritisci Energetika Potrošnja finalne energije Saobraćaj Turizam 13 Pojmovnik