Informacija o stanju zivotne sredine u Crnoj Gori za 2013. godinu

REPORT COVERAGE

Montenegro
23 Nov 2015, 09:46
novakves

REPORT DETAILS

Informacija o stanju zivotne sredine u Crnoj Gori za 2013. godinu
Montenegrin
-
-
Environmental Protection Agency of Montenegro

FORMAT & ACCESSIBILITY

report (static source)
2014
1 year
205

AUDIENCE & CONTEXT

Policy makers (national level), Policy makers (sub-regional / local)
Law on Environment ("Off. Gazette of MNE", no. 48/08, 40/10, 48/11)

STRUCTURE

No
How are indicators used Primarily (>50%) Ocasionally (<50%) None
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Explicitly
Implicitly

TOPICS COVERED

Focus Indicators
Major
(chapter)
Some
(section(s))
Minor
(ocasionally mentioned)
None Several
(>5)
Some
(3-5)
Few
(1-2)
None
(0)
Air pollution - - - - - -
Biodiversity - - - - - -
Chemicals - - - - - -
Climate change - - - - - -
Environment and health - - - - - -
Land use - - - - - -
Natural resources - - - - - -
Noise - - - - - -
Soil - - - - - -
Waste and material resources - - - - - -
Water - - - - - -
Various other issues - - - - - -
Radioactivity in the Environment
- - - - - -
Agriculture - - - - - - -
Energy - - - - - -
Fisheries - - - - - - -
Household consumption - - - - - - -
Industry - - - - - - -
Green economy - - - - - - -
Tourism - - - - - -
Transport - - - - - -
Environmental technology - - - - - -
Policy instruments - - - - - -
Environmental scenarios - - - - - -
Coast and seas - - - - - - - -
Specific regions - - - - - -
Urban environment - - - - - -

Short description from SERIS (old):

-

Overview of table of contents and indicators in report

UVOD 1 VAZDUH Uvod 1.1 Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha – Državna mreža 1.1.1 Podgorica 1.1.2 Bar 1.1.3 Nikšic 1.1.4 Pljevlja 1.1.5 Gradina (selo Kruševo) 1.1.6 Golubovci (Tomida Uba) 1.1.7 Tivat 1.2 Mreža mjernih stanica – Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore 1.2.1 Fizičko-hemijski parametri kvaliteta vazduha 1.2.2 Fizičko-hemijski parametri kvaliteta padavina 1.3 Ocjena kvaliteta vazduha u Crnoj Gori 1.4 Zaključak 2 KLIMATSKE PROMJENE 2.1 Nacionalni Inventar gasova staklene bašte za period 1990-2011 2.2 Supstance koje ošteduju ozonski omotač 2.3 Analiza temperature vazduha i količine padavina za 2013. godinu 2.4 COP19 Varšava, Poljska 2.4.1 Zaključci COP19 3 VODE Uvod 3.1 Ocjena stanja 3.1.1 Kvalitet voda 3.1.2 BPK5 – biološka potrošnja kiseonika 3.1.3 Sadržaj fosfata 3.1.4 Sadržaj nitrata 3.2 Ocjena stanja površinskih voda 3.3 Ocjena kvaliteta podzemnih voda 3.4 Indeks kvaliteta voda - Water Quality Index 3.5 Ocjena kvaliteta vode za pide 3.6 Kvalitet morske vode u sezoni 2013. godine 3.7 Zaključak 4 ZEMLJIŠTE Uvod 4.1 Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Berane 4.2 Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Bijelo Polje 4.3 Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Žabljak 4.4 Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Kolašin Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori za 2013. godinu 4.5 Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Nikšic 4.6 Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području Glavnog grada Podgorica 4.7 Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Pljevlja 4.8 Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Tivat 4.9 Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Ulcinj 4.10 Rezultati ispitivanja opasnih i štetnih materija u zemljištu na području opštine Mojkovac 4.11 Dječija igrališta 4.12 Zaključak 5 UPRAVLJANJE OTPADOM Uvod 5.1 Podjela otpada 5.1.1 Opasni otpad 5.1.2 Neopasni otpad 5.1.3 Inertni otpad 5.1.4 Komunalni otpad 5.1.5 Industrijski otpad 5.1.6 Ambalažni otpad 5.1.7 Građevinski otpad 5.2 Uticaj neadekvatnog odlaganja otpada na životnu sredinu 5.3 Uticaj neadekvatnog odlaganja otpada na zdravlje ljudi 5.4 Održivo upravljanje otpadom 5.5 Postojece stanje u Crnoj Gori 5.5.1 Komunalni otpad 5.5.2 Industrijski otpad 5.6 Zaključak 6 BIODIVERZITET Uvod 6.1 Nacionalno zakonodavstvo 6.2 Zašticena područja Uvodne napomene 6.3 Rezultati Programa monitoringa biodiverziteta 6.3.1 Rijeka Morača (Zlatica, Raslovidi, Milunovidi, Andrijevo) 6.3.2 Komarnica 6.3.3 Kanjon rijeke Mrtvice 6.3.4 Rijeka Lim sa pritokama 6.3.5 Krnovo 6.3.6 Skadarsko jezero 6.4 Ocjena stanja i indentifikovani pritisci 6.4.1 Kanjon rijeke Morače (Zlatica, Raslovidi, Milunovidi, Andrijevo, Đurđevina) 6.4.2 Kanjon rijeke Komarnice 6.4.3 Kanjon rijeke Mrtvice 6.4.4 Pritoke rijeke Lim (Trepačka rijeka, Murinska rijeka, Komanača, Babinopoljska rijeka, Vrelo Bradavec) 6.4.5 Skadarsko jezero 7 BUKA Uvod 7.1 Monitoring buke u životnoj sredini 7.2 Podgorica 7.3 Nikšic 7.4 Žabljak 7.5 Petrovac 7.6 Budva 7.7 Kotor 7.8 Ulcinj 7.9 Kolašin 7.10 Mojkovac 7.11 Bijelo Polje 7.12 Berane 7.13 Zaključak 8 MONITORING RADIOAKTIVNOSTI U ŽIVOTNOJ SREDINI 8.1 Uvod 8.2 Ispitivanje jačine apsorbovane doze γ zračenja u vazduhu 8.3 Ispitivanje sadržaja radionuklida u vazduhu 8.4 Ispitivanje sadržaja radionuklida u padavinama 8.5 Ispitivanje sadržaja radionuklida u vodi Skadarskog jezera 8.6 Ispitivanje sadržaja radionuklida u morskoj vodi 8.7 Ispitivanje sadržaja radionuklida u vodama rijeka 8.8 Ispitivanje sadržaja radionuklida u zemljištu 8.9. Ispitivanje radioaktivnosti u boravišnim i radnim prostorijama 8.9.1. Procjena godišnje efektivne doze zračenja - mjere radiološke opteredenosti stanovništva kao posledica izlaganja radonu u zatvorenim prostorijama 8.10. Ispitivanje sadržaja radionuklida u građevinskom materijalu 8.11. Ispitivanje sadržaja radionuklida u vodi za pice 8.12. Ispitivanje sadržaja radionuklida u ljudskoj hrani 8.13. Ispitivanje sadržaja radionuklida u stočnoj hrani 8.14. Zakljucci 9.SEKTORSKI PRITISCI NA ZIVOTNU SREDINU 9.1. Sektorski pritisci 9.2. Indikatorski prikaz 9.3. Energetika 9.3.1 Potrošnja primarne energije po energentima 9.3.2 Potrošnja finalne energije 9.3.3 Energetski intenzitet 9.4. Saobracaj 9.4.1 Putnički saobradaj 9.4.2 Teretni saobradaj 9.4.3 Broj motornih vozila prema vrstama vozila 9.4.4 Prosječna starost voznog parka 9.5. Turizam 9.5.1 Dolasci turista 9.5.2 Nocenja turista 9.5.3 Broj turista na kružnim putovanjima Pojmovnik