Reports for Slovenia:

Name Coverage Extended content information Year of publication Published by Factsheet prepared by Last modification
Kazalci okolja v Sloveniji Slovenia No 2006 Imported from SERIS 1 01 Jan 1999, 00:00
Environmental Performance Review of Slovenia Slovenia No 1997 Imported from SERIS 1 01 Jan 1999, 00:00
Environmental Performance Reviews: Slovenia - Follow-up Report Slovenia No 1999 Imported from SERIS 1 01 Jan 1999, 00:00
Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja Slovenia No 2005 Imported from SERIS 1 01 Jan 1999, 00:00
Moje tvoje morje, Slovensko Sredozemlje in trajnostni razvoj Slovenia No 2002 Imported from SERIS 1 01 Jan 1999, 00:00
NEAP Slovenia No 2005 Imported from SERIS 1 01 Jan 1999, 00:00
Environment in the palm of your hand Slovenia No 2008 Imported from SERIS 1 01 Jan 1999, 00:00
Okolje na dlani Slovenia No 2007 Imported from SERIS 1 01 Jan 1999, 00:00
Porocilo o okolju v Sloveniji 2009 Slovenia No 2003 Imported from SERIS 1 01 Jan 1999, 00:00
Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji Slovenia No 2002 Imported from SERIS 1 01 Jan 1999, 00:00
Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji Slovenia No 2001 Imported from SERIS 1 01 Jan 1999, 00:00